Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb hos www.foodimprove.com

“Produkter”, ”ydelser”, “tjenester” eller ”medlemskab” betyder i disse handelsbetingelser den tjeneste som Food Improve ApS CVR-nr.: 39075938 (herefter omtalt som ”Food Improve”), stiller til rådighed på websitet ”www.foodimprove.com”, og som giver betalende medlemmer adgang til personlige kostplaner, træningsprogrammer, opskrifter samt websitets info og brugergrænseflader, herunder alt indhold som er forbundet med tjenesten.

Disse betingelser gælder for alt brug eller køb af tjenester på www.foodimprove.com.

INGEN BINDINGSPERIODE – KUN SUNDE KOSTPLANER.

Levering af kostplan

Tjenester og produkter leveres på medlemmets medlemsside. Hermed minimeres omkostninger forbundet med levering af ydelser. Food Improve pålægger ingen leveringsomkostninger eller ekstra gebyrer i forbindelse med betaling af tjenester. Alle priser er inkl. moms og skatter. Betalingen er gjort nem og overskuelig.
Leveringstiden vil som udgangspunkt være 2-4 hverdage. Ved travlhed kan længere leveringstid forekomme. Vi tror ikke på, at “one solution fits all”. Vi sammensætter din personlige kostplan, så den er tilpasset dine behov og smagspræferencer. Såfremt leveringstiden forlænges over 1 uge oplyses kunden om dette via oplyste kontakt information. Medlemskab giver adgang til rabat til køb af kostplaner. Der er ingen begrænsning i antal købte kostplaner pr. medlemskab.

God databehandlingsskik

Behandlingen af personoplysninger sker altid i overensstemmelse med princippet om god databehandlingsskik jf. Persondatalovens § 5 stk. 1 og de øvrige bestemmelser i den til enhver tid gældende persondatalov. Food Improve er dataansvarlig. Ved køb hos Food Improve, registreres visse personoplysninger eksempelvis kontaktoplysninger. Disse oplysninger gemmes med henblik på kontakt til kunden, entydig identifikation af vores medlemmer samt oprettelse af betalingsaftale. I henhold til reglerne for The General Data Protection Regulation (GDPR) kan du ved skriftlig forespørgsel (info@foodimprove.com) få indsigt i eller slettet evt. persondata, som måtte være registeret i forbindelse med dit medlemskab. 

Betalingsoplysninger

Alle betalingsoplysninger herunder betalingskort, vedr. oprettelse af medlemskab er sikret, krypteret og certificeret af Stripe. Alle betalingsoplysninger er krypteret og håndteres kun af betalingsudbyder Stripe. Food Improve ApS har ikke adgang til dine betalingsoplysninger.

Cookies

Food Improve benytter cookies fra bl.a. Google Analytics til at analysere og tilpasse statistik, indhold og brugeradfærd, så vi kan tilbyde kunden den bedste brugeroplevelse. Ved at bruge tjenesten, accepterer du anvendelsen af cookies. Du kan lære om udløb på cookies fra Google Analytics på: https://developers.google.com/analytics/
Food Improve lagrer dine oplysninger, så længe de er nødvendige for, at vi kan varetage ovennævnte formål, eller så længe loven kræver det. Herefter slettes disse.

Rettigheder

Rettighederne til artikler, opskrifter, fotografier, videoer, grafik, software og andet indhold på foodimprove.com tilhører Food Improve.
Indholdet på foodimprove.com må kun benyttes af tjenestens betalende medlemmer. Indholdet må kun benyttes til privat brug dvs. fremvisning i private hjem uden vederlag.
Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) fra foodimprove.com til privat brug jf. ophavsretslovens § 12. Denne adgang gælder dog alene private personer. Virksomheder må således ikke printe artikler eller kopiere materiale fra tjenesten til virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug.
Det er aldrig tilladt, uden skriftligt samtykke fra Food Improve, at kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet fra www.foodimprove.com eller køb herfra. Herunder gælder også tekst, billeder, lyd, video eller software til kommercielle eller offentlige formål.
Alle varemærker og logoer, der vises på hjemmesiden tilhører eller administreres af Food Improve.
Ved tilmelding/betaling til tjenesten accepterer du at bruge Food Improve, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri.
Overtrædelse af ovennævnte kan medføre strafansvar og erstatningspligt i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

Tilmelding og medlemskab

For at anvende tjenesten bør du være min. 13 år. Mindreårige mellem 13 og 18 år må kun bruge tjenesten under opsyn af en voksen/myndig, og betaling skal altid ske med samtykke fra forældre/værge eller anden myndig person.

Betaling for medlemskab hos Food Improve fortages via websites betalingsgateway Stripe.
Følgende betalingsformer modtages: Visa, MasterCard og American Express. Vi arbejder løbende på andre betalingsformer. Food Improve modtager din betaling gennem den anerkendte betalingstjeneste Stripe. Alle betalingsoplysninger er krypteret og håndteres kun af betalingstjenesten. Food Improve har ikke adgang til dine betalingsoplysninger. Du vil ikke blive opkrævet ekstra gebyrer i forbindelse med betaling af tjenester. Betalingen er gjort nem og overskuelig. Du tilmeldes automatisk betaling ved Stripe og trækkes automatisk afhængig af den indgåede bindingsperiode.

Månedligt medlemskab
Månedligt medlemskab til Food Improve fortsætter automatisk fra måned til måned, indtil tjenesten opsiges. Den månedlige periode starter fra købsdatoen. Prisen for medlemskab udgør månedligt kr. 79,00 kr. og giver mulighed for løbende at købe/justeringer i kostplan til medlemspris. Food Improve kan ændre beløbet af den fastsatte månedlige pris for brug af tjenesten. Besked om ændringer gives altid mindst 40 dage før ændringen træder i kraft jf. handelsbetingelserne under punktet ”Ændringer af handelsbetingelser”. Tjenestens betaling fortsætter automatisk, såfremt du ikke afmelder dit medlemskab til Food Improve inden den månedlige fornyelsesdato. Ved oprettelse af tjenesten giver du herved samtykke til at Food Improve automatisk trækker betaling for den følgende måneds medlemskab til tjenesten, via det ved tilmeldingen oplyste betalingsmiddel.

Afmelding af medlemskab

Ingen bindingsperiode! Vi tror på gennemskuelige og fair priser. Vi har derfor ingen bindingsperiode på vores medlemskab. Medlemskab kan frit opsiges op frem til 1 dag før fornyelse af medlemskab. Medlemskabet forudbetales og fornyes automatisk periodevist i henhold til aftale (fx md., år eller andet), indtil du opsiger det. Opsiger du dit medlemskab i løbet af en medlemsperiode, har du fri adgang til dine medlemsfordele i resten af medlemsperioden. . Food Improve yder ikke refusion eller kredit ved delvist brugte medlemsperioder i forbindelse med afmelding af medlemskab.

Klik her for afmelding. 

Du vil modtage en bekræftelse om afmeldingen af medlemskab pr. mail.

Spørgsmål vedrørende afmelding? Kontakt os via kontaktformular eller via e-mail: info@foodimprove.com

Fortrydelsesret

Vi gør opmærksom på, at den sædvanlige fortrydelsesret på 14 dage fra aftalens indgåelse ved køb af varer eller tjenesteydelser på internettet i henhold til forbrugeraftalelovens kapitel 4 ikke finder anvendelse ved køb af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
Kostplaner, træningsplaner, opskrifter o.lign. ydelser produceres helt specifikt ud fra klientens mål og ønsker, hvorfor udarbejdelsen af disse er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.
Der gælder således ingen fortrydelsesret efter udarbejdelse af individuel kostplan eller andre individuelle produkter.
Er købet sket på baggrund af forkerte oplysninger om alder (under 18 år/ikke myndig ved købstidspunktet), så Food Improve måtte tro, at køber var myndig, kan forældre/værge i nogle tilfælde få tilbagebetalt beløbet. Ved forkerte oplysninger om alder, så Food Improve måtte tro, at der er handlet med en myndig, kan der i nogle tilfælde kræves erstatning for det tab, der måtte være forbundet med salget.

Ansvar for brug af tjenesten

For at anvende tjenesten bør du være min. 13 år. Mindreårige mellem 13-18 år må kun bruge tjenesten under opsyn af en voksen/myndig, og betaling skal altid ske med samtykke fra forældre/værge eller anden myndig person.

Instruktion, råd og vejledning på Food Improve er af generel informativ art og kan ikke erstatte direkte kontakt med en uddannet fagperson som for eksempel en træner, læge, fysioterapeut eller lignende. De råd, opskrifter, planer og vejledninger du finder og får adgang til, er af generel karakter og tager derfor ikke højde for individuelle helbredsmæssige forhold.

Food Improve påtager sig intet ansvar for eventuelle gener eller helbredsproblemer, som måtte opstå i forbindelse med udførelse af eksempelvis motionsprogrammer, slankekure, kostomlægninger eller lignende gennemført på basis af informationer, som er tilvejebragt på hjemmesiden eller via dennes tjenester.

Food Improve anbefaler generelt, at du altid har en pragmatisk tilgang, og at du lytter til din krop og dens begrænsninger. Gør ikke noget som føles forkert eller giver ubehag. Ved den mindste tvivl om, hvorvidt eksempelvis en kostplan, kostråd, slankekur, motionsprogram el.lign. kan have negative helbreds- eller præstationsmæssige konsekvenser for dig, anbefaler vi. at du konsulterer din praktiserende læge, inden du går i gang. Det er til enhver tid medlemmets, kundens eller læserens eget ansvar at anbefalede fødevarer, kostplan, motionsanbefalinger, træningsplaner eller lignende ændringer i eksisterende livsstil ikke fremkalder sygdom, allergisk reaktion, nedsætter præstation, dødsfald etc. Alle involverede personer er til enhver tid ansvarlig for egen sikkerhed og førlighed herunder dækning af personlig arbejds-, fritids- eller ulykkesforsikring. Food Improve hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Eksterne links

Tjenesten kan indeholde links til eksterne sider, som ikke drives af Food Improve fx samarbejdspartnere, offentlige styrelser, andre virksomheder el. lign. Food Improve påtager sig ikke ansvar for så vidt angår indholdet på disse eksterne sider.

Referencer

Samtykke til brug af referencer. Food Improve har ret til at anvende firmaer eller medlemmer, som har indgået samarbejde, som reference, herunder markedsføring. Denne ret gælder uden tidsbegrænsning.

Ændringer af handelsbetingelser

Food Improve forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne for Food Improve. Medlemmer vil altid modtage besked om evt. ændringer via medlemmernes egne oplyste kontaktinfo. Varsling omkring evt. ændringer sker mindst 40 dage før ændringen træder i kraft. Det er til enhver tid medlemmets eget ansvar at ajourføre kontaktinfo.

Klageadgang

Al henvendelse vedr. køb af medlemskab, tjeneste, produkt eller lignende skal ske skriftligt via mail til: klage@foodimprove.com.
Ved henvendelse bedes du oplyse nedenstående:

  • – Navn
  • – E-mail anvendt i forbindelse med oprettelse af medlemskab
  • – Hvad klagen omhandler

Vi arbejder målrettet på at besvare evt. klage indenfor 5 arbejdsdage. Er du ikke er tilfreds med behandlingen af din klage, så anbefaler vi at du indgiver en klage til Forbrugerklagenævnet – www.forbrug.dk.

Gældende ret

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af brugen af foodimprove.com, skal søges løst ved mægling, herunder rets mægling, før parterne kan søge tvisten løst ved de almindelige domstole. Ved godkendelse af medlemskab og hertil hørende handelsbetingelser accepteres det, at evt. retssager skal anlægges ved retten i København. Alle handelsbetingelserne reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Food Improve er det nemmeste redskab til at opnå dine mål